SATS

SATS är Nordens ledande träningsföretag med över 100 helägda center i Norge, Sverige, Danmark och Finland. 2005 behövde SATS fokusera på ökad lönsamhet för att bygga ett fundament för framtida expansion. Den huvudsakliga motorn för SATS lönsamhet är att ha en stor och lojal kundbas. Utmaningen var tydlig för VD Andreas Göthberg, SATS behövde attrahera nya medlemmar och samtidigt behålla de existerande. Medlemmarnas upplevelse på SATS var tvungen att förbättras och en av de viktigaste faktorerna för att uppnå detta var bemötandet och servicen från SATS medarbetare.

2005 frågade SATS VD Andreas Göthberg Expo Media om hjälp med att uppfylla hans ambition o matt motivera och utbilda SATS medarbetare. Målet med projektet var:

-“Att sprida viktiga budskap och utbilda medarbetare i “the SATS Way” och hur man påverkar de viktigaste faktorerna för lönsamhet”.

För att nå målet skapade Expo Media ett koncept med en skräddarsydd simulering i spelbrädsform för SATS. Simuleringen var ett verktyg som förklarade affärsprocesserna samtidigt som den spred viktiga kulturella budskap. Centerledare på över 100 nordiska anläggningar var först med att delta i ett chefsseminarie. Fram till idag har över 900 SATS –anställda deltagit i simuleringen vilket har varit en stor succé. SATS har öppnat åtskilliga nya Center, antalet medlemmar fortsätter att öka och företagets vision om att vara den bästa arbetsplatsen är inom räckhåll.

Andreas Göthberg, fd VD SATS Group

Citat från en SATS-chef:

“Back in 2005, we, the exec team at SATS, together with Expo Media, successfully developed the board game, effectively simulating the key drivers in operating a group of fitness clubs “the SATS Way”. We initially used it corporate-wide with middle managers and above from both the chain as well as HQ. This gave operationally oriented managers, as well as HQ manager, an opportunity to simulate various scenarios and decision making over a day and a half covering four years of running the business. It also allowed them to interact and learn from each other with participants from other regions and countries within the group, causing best practice to be shared, as well as relations to be built. The sessions also typically covered a strategically important topic, and were interspersed with focused lectures on relevant topics. In the end, for the sake of fun and excitement, a winning team was named based on the highest combined score on three crucial business drivers.

The success of the corporate-wide event caused us to do the same thing over one day with middle managers and supervisors from the country organization, initially in Norway.

The business understanding created and learning achieved through the simulation events, helped create a highly motivated, capable and driven team, and played a significant role in delivering record results over multiple years. Expo Media helped the management to create a turbo charged organization.”

Dag Lee, fd VD SATS Norway