Affärssimulering Logistik

Affärssimuleringen Logistik ger dig och dina medarbetare en helhetsförståelse för vilka delar som är viktiga för att attrahera nya kunder, skapa lojalitet hos befintliga kunder och skapa en lönsam affär. Med denna affärssimulering kan ni enklare se hur olika samband korrelerar med varandra och vilka nyckelfaktorer som är viktiga att arbeta med för att skapa framgång.

Vilka färdigheter tar ni med er?

  • Ökad förståelse för ett logistikbolags utmaningar i stort
  • Affärsmannaskap och ledarskap inom logistik
  • Hur ni uppfyller och mäter ett leveranslöfte
  • Vikten av att undvika ”silotänk” mellan olika funktioner
  • Prissättning i en lågmarginalbransch och optimering av logistikkostnader
  • Skillnaden mellan en kund som är en ambassadör respektive kritiker
  • Förståelse för optimering av ” Share of wallet”
  • Ett tydligare perspektiv på hur beslut kan tas och hur fokus och enkla prioriteringar skapar starkare engagemang, bättre försäljning och ökat resultat
  • En helhetssyn över de faktorer som tillsammans påverkar, driver och förbättrar resultatet

Vilka vänder sig affärsspelet till?

Detta affärsspel vänder sig till ledningsgrupper, specialister, ledare och medarbetare inom logistik. Men passar även de som helt enkelt vill lära sig mer om branschen. Viktiga lärdomar kan dras även till andra branscher och industrier.

Upplägg

Affärssimulering Logistik är utformad som en brädsimulering där träning, kunskapspass, övningar och tryckt material ingår. Fokus ligger på utmaningar i logistikbranschen.

Genomförandet kan vara från en dag till flera dagar. Upplägget styrs av målgrupp och hur djupt ni vill gå in i de olika diskussionerna och knyta an till förändringsledningen i den egna verksamheten.

För genomförande med medarbetare rekommenderar vi en dag. För chefer på olika nivåer kan vi skräddarsy ett upplägg. Upplägget fokuserar då på att ge påvisade resultat i den egna verksamheten, kopplat till den utveckling och förändring som ledningsgruppen i företaget vill se.

Affärssimulering Logistik

Är du nyfiken och vill du veta mer eller få en offert?

Fyll i nedan kontaktformulär så hör vi av oss till dig så snart som möjligt.