Affärssimulering Detaljhandel

Affärssimulering Detaljhandeln ger dig och dina medarbetare en helhetsförståelse för vilka delar som är viktiga för att attrahera nya kunder, skapa lojalitet hos befintliga kunder samt skapa lönsamma butiker. Genom denna affärssimulering kan ni enklare se hur olika samband korrelerar med varandra, samt vilka nyckelfaktorer som är viktiga att arbeta med i den verkliga butiken för att nå framgång.

Vilka färdigheter tar ni med er?

  • Ökad förståelse för affärsmannaskap och ledarskap inom handeln
  • Grundläggande verktygslåda i butiksekonomi
  • Vikten av att bygga starka team
  • Vikten av god kommunikation och hur det påverkar resultatet i butik
  • Ett tydligare perspektiv på hur beslut kan tas och hur fokus och enkla prioriteringar skapar starkare engagemang, bättre försäljning och ökat resultat
  • En tydlig helhetssyn över de faktorer som tillsammans påverkar, driver och förbättrar resultatet

Vilka vänder sig affärsspelet till?

Detta affärsspel vänder sig till ledningsgrupper, huvudkontor, butikschefer, säljchefer och medarbetare inom detaljhandeln.

Eftersom många av oss är bekanta med en detaljhandelsbutik är det enklare att relatera till de diskussioner som vi många gånger säkerligen själva upplevt i de butiker vi handlat hos. Därför kan viktiga lärdomar dras även till andra branscher och industrier, med målet att skapa en helhetsförståelse i hur försäljning, resultat, kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet och starka team kan skapas.

Upplägg

Genomförandet kan vara från en dag till flera dagar. Upplägget styrs av målgrupp och hur djupt ni vill gå in i de olika diskussionerna och knyta an till förändringsledningen i den egna verksamheten.

För genomförande med medarbetare rekommenderar vi en dag. För chefer på olika nivåer kan vi skräddarsy ett upplägg. Upplägget fokuserar då på att ge påvisade resultat i den egna verksamheten, kopplat till den utveckling och förändring som ledningsgruppen i företaget vill se.

Affärssimulering

Är du nyfiken och vill du veta mer eller få en offert?

Fyll i nedan kontaktformulär så hör vi av oss till dig så snart som möjligt.