Ledarskapsutbildning – Fyra viktiga kompetenser

Som chef eller ledare är du som allra framgångsrik när du kan leda ditt team och individerna så att ni med fullt engagemang når de uppsatta målen. Du behöver då fyra kompetenser som du behärskar och kan använda varje dag: förstå affären, leda individen, leda teamet och leda i förändring.

Vår upplevelsebaserade ledarskapsutbildning bygger på affärssimuleringar och andra verktyg och modeller med direkt koppling till din verklighet. Du får med dig kunskaper, praktiska verktyg och insikter som kommer hjälpa dig att bli en bättre ledare och mer trygg i din roll att leda.

Kursinnehåll

Kursens innehåll bygger på övningar och verktyg kopplade till respektive kompetens.

Förstå affären

Med hjälp av en anpassad affärssimulering bygger du din kunskap och förståelse för centrala affärsekonomiska samband som KPI:er och formulering.

Leda individen

Bli en bättre ledare genom att förstå dina medarbetare och deras beteenden och behov. Här tar vi hjälp av DISC personprofil. Vi tränar också i att leda och påverka kollegor på ett effektivt sätt, med en av världens mest använda ledarskapsmetodiker, Situationsanpassat Ledarskap®, som grund.

Leda teamet

Med hjälp av modellen IMGD, Integrativ Model of Group Development, går vi igenom hur du bygger ett starkt team. Hur du skapar samsyn i teamet och hur du sätter teamets spelregler.

Leda i förändring

Hur skapar man en lyckad förändring? I denna del bygger du din förståelse för psykologin bakom de reaktioner som ofta uppstår i en förändring. Detta gör vi genom modellen ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement) som är ett ramverk för att förstå dynamiken i förändring på individnivå.

Upplägg

  • Längd på utbildningen: 8 dagar
  • Plats: Stockholm
  • Bokningsbara datum: 11–12/2, 10/3, 31/3, 28/5, 2/6, 18–19/8
  • Pris: 49 000: - exklusive moms (mat ingår)
  • Anmälningsavgift: 5 000:- exklusive moms
  • Gruppstorlek: 8-16 personer

Kurslokal brukar vi meddela i anslutning till kurstillfälle. Ovan upplägg kan anpassas utefter företag.

Kursledare

Vi som leder kursen är:

  • Johan Setterwall, Market Cap
  • Mårten Eklund, Expo Media

Vi är certifierade i alla de modeller och verktyg som vi använder oss av under utbildningen. Vi har utvecklat över 10 000 chefer och ledare från företag som If Skadeförsäkring, ABB, Memira, Coop, Kronans Apotek, Holmen, GSK, Åke Sundvall, Seco Tools, SATS, Menigo, Preem, Svedea, Atlas Copco, Epiroc, Hannover Re m.fl.

Är du nyfiken och vill du veta mer eller få en offert?

Fyll i nedan kontaktformulär så hör vi av oss till dig så snart som möjligt.