Affärssimulering Service

Affärssimulering Service ger dig och dina medarbetare en helhetsförståelse för vilka delar som är viktiga för att attrahera nya kunder, skapa lojalitet hos befintliga kunder eller medlemmar samt skapa en lönsam affär. Genom denna affärssimulering kan ni enklare se hur olika samband korrelerar med varandra och vilka nyckelfaktorer som är viktiga att arbeta med för att skapa framgång.

Vilka färdigheter tar ni med er?

  • Ökad helhetsförståelse kring försäljning, kundlojalitet och lönsamhet inom servicebranschen
  • En tydlig helhetssyn över de faktorer som tillsammans påverkar nyckeltal samt driver och förbättrar resultatet
  • Ökad förståelse i hur ni bygger kundlojalitet och hur ni kan utveckla era kunder
  • Skillnaden mellan en kund som är en ambassadör respektive kritiker
  • Vikten av ett starkt och tydligt ledarskap och att bygga starka team
  • Ett tydligare perspektiv på hur beslut kan tas och hur fokus och enkla prioriteringar skapar starkare engagemang, bättre försäljning och ökat resultat

Vilka vänder sig affärsspelet till?

Detta affärsspel vänder sig till ledningsgrupper, specialister, ledare och medarbetare inom service. Men passar även de som helt enkelt vill lära sig mer om branschen. Viktiga lärdomar kan dras även till andra branscher och industrier.

Upplägg

Affärssimulering Service är utformat som en brädsimulering där träning, kunskapspass, övningar och tryckt material ingår. Fokus ligger på utmaningar inom servicebranschen.

Genomförandet kan vara från en dag till flera dagar. Upplägget styrs av målgrupp och hur djupt ni vill gå in i de olika diskussionerna och knyta an till förändringsledningen i den egna verksamheten.

För genomförande med medarbetare rekommenderar vi en dag. För chefer på olika nivåer kan vi mer skräddarsy ett upplägg. Upplägget fokuserar då på att ge påvisade resultat i den egna verksamheten, kopplat till den utveckling och förändring som ledningsgruppen i företaget vill se.

Affärssimulering Service

Är du nyfiken och vill du veta mer eller få en offert?

Fyll i nedan kontaktformulär så hör vi av oss till dig så snart som möjligt.