Affärssimulering Försäkring

Affärssimuleringen Försäkring ger dig och dina medarbetare en helhetsförståelse kring försäkringsaffären och den finansiella rapporteringen och uppföljning av viktiga nyckeltal. Vi behandlar såväl traditionell sakförsäkring som återförsäkringsaffären.

Genom denna affärssimulering kan ni enklare ser hur olika samband korrelerar med varandra samt vilka nyckelfaktorer som är viktiga att arbeta med för att skapa framgång.

Vilka färdigheter tar ni med er?

  • En helhetssyn över vad som driver lönsamhet i försäkrings- och återförsäkringsbranschen
  • Förståelse för hur allt hänger ihop i ett sakförsäkringsbolag, allt från försäljning, distribution, interna processer kring skadehantering, kundservice och återförsäkring
  • Ökad förståelse för vikten av att sätta en tydlig strategi och följa den
  • Ökad förståelse för finansiell rapportering samt viktiga nyckeltal för branschen och hur de följs upp
  • Tydliga insikter i kopplingen mellan resultaträkning, balansräkning och kassaflöde
  • Ökad förståelse för hur marknaden påverkar våra beslut och hur vi anpassar oss
  • Helhetsförståelse för hur försäljning, resultat, kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet och starka team kan skapas

Vilka vänder sig affärsspelet till?

Detta affärsspel vänder sig till ledningsgrupper, specialister, ledare och medarbetare inom försäkringbolag. Men passar även de som helt enkelt vill lära sig mer om branschen. Viktiga lärdomar kan dras även till andra branscher och industrier.

Upplägg

Affärssimulering Försäkring är datorbaserad där kunskapspass, övningar och tryckt material ingår. Fokus ligger på utmaningar inom försäkring och återförsäkring.

Simuleringen finns som en paketerad två-dagars basutbildning men nyttjas ofta i ett längre utbildningsprogram med flera moduler och verktyg.

Affärssimulering Försäkring

Är du nyfiken och vill du veta mer eller få en offert?

Fyll i nedan kontaktformulär så hör vi av oss till dig så snart som möjligt.