Affärssimulering Energi

Affärssimulering Energi ger dig och dina medarbetare en helhetsförståelse kring alla de affärsområden som energimarknaden bygger på och hur de interagerar på en delvis avreglerad och reglerad marknad. Med denna affärssimulering blir det enklare att se de olika sambanden som korrelerar med varandra, samt vilka nyckelfaktorer som är viktiga att arbeta med för att skapa framgång.

Vilka färdigheter tar ni med er?

  • Ökad förståelse för ett energibolags utmaningar i stort
  • Hur olika affärsområden hänger ihop så som produktion, service, distribution, trading och försäljning
  • Förståelse för affären i en delvis reglerad och avreglerad marknad
  • Nordpols koppling till energimarknaden och tradingverksamheten
  • Prissättning i en volatil bransch
  • Viktiga nyckeltal inom olika affärsområden
  • En tydlig helhetssyn över de faktorer som tillsammans påverkar, driver och förbättrar resultatet

Vilka vänder sig affärsspelet till?

Detta affärsspel vänder sig till ledningsgrupper, specialister, ledare och medarbetare inom energimarknaden. Men passar även de som helt enkelt vill lära sig mer om branschen. Viktiga lärdomar kan dras även till andra branscher och industrier.

Upplägg

Affärssimulering Energi är utformat som en brädsimulering där träning, kunskapspass, övningar och tryckt material ingår. Fokus ligger på utmaningar inom energibranschen.

Genomförandet kan vara från en dag till flera dagar. Upplägget styrs av målgrupp och hur djupt ni vill gå in i de olika diskussionerna och knyta an till förändringsledningen i den egna verksamheten.

För genomförande med medarbetare rekommenderar vi en dag. För chefer på olika nivåer kan vi mer skräddarsy ett upplägg. Upplägget fokuserar då på att ge påvisade resultat i den egna verksamheten, kopplat till den utveckling och förändring som ledningsgruppen i företaget vill se.

Energimarknad

Är du nyfiken och vill du veta mer eller få en offert?

Fyll i nedan kontaktformulär så hör vi av oss till dig så snart som möjligt.