Hur vi arbetar 

Vi vet att det är du tillsammans med din personal som gör att ni kan leverera resultat. Men då krävs det att ni alla förstår ert uppdrag och hur ni ska nå era mål.  

Vi på ExpoMedia har lång erfarenhet av att coacha och utveckla individer, grupper och organisationer. Våra lösningar sammanför er vad gäller strategi, företagskultur, värderingar, ledarskap, lagarbete, affärsförståelse och kundkontakt. Syftet är att ni alla ska gå åt samma håll - en förutsättning för att ni ska skapa positiva resultat tillsammans.  

Våra lösningar bygger på mycket interaktion vilket gör dem engagerande, instruerande och samtidigt roliga för deltagarna. Vi skräddarsyr våra lösningar så att de passar just era behov.   

 

Vår arbetsprocess 

Vi arbetar processorienterat där vi har tagit fram ett arbetssätt som säkerställer utveckling tillsammans med våra kunder. Processen är uppdelad i fem steg. Vi tar oss igenom respektive steg för att tillsammans med våra kunder identifiera viktiga områden att arbeta med. Inför arbetet tar vi fram en arbets- och styrgrupp, och för feedback och informationsinsamling intervjuar vi personer i er organisation.  

 

Steg 1. Nuläge och mål 

Som ett första steg analyserar och verifierar vi bilden som behövs för att ha rätt ingångsvärden för framtida steg. Då brukar vi ofta intervjua organisationens ledningsgrupp där vi har ett antal frågor vi går igenom. Detta göra vi för att säkerställa att ni har en gemensam bild av vad ni behöver göra och vilka mål ni ska nå. Om det visar sig att ni har olika uppfattning så börjar vi med att identifiera en gemensam bild för att kunna gå vidare. Detta steg kan när som helst användas för att skapa grund för framtida beslut.  

I detta steg besvarar vi:   

 • Var är ni och var vill ni vara? 
 • Förstår samtliga medarbetare ert gemensamma uppdrag? 
 • Var i processen måste ni lägga fokus?  

 

Steg 2. Skapa medvetenhet och delaktighet 

Här är det viktigt att alla inblandade får en förståelse och ett engagemang kring ovanstående frågor. Vi brukar ofta använda våra egenutvecklade affärssimuleringar i detta skede för att skapa en gemensam förståelse och helhetssyn på affären.  

I detta steg besvarar vi: 

 • Vad gör ni? 
 • Varför gör ni det här? 
 • Vad är din roll i detta? 
 • Vad händer om ni inte gör det här? 
 • Vill du vara en del av detta? 

 

Steg 3. Bygga kunskaper 

När vi skapat en större medvetenhet och delaktighet i organisationen kan vi börja vidareutveckla och bygga kunskaper. I det här steget tittar vi på vilken typ träning som behövs för att vi ska kunna nå våra mål. Här erbjuder vi ett brett spektrum inom ledarskap, försäljning och affärsmannaskap. Vi arbetar med kunskaps- och diskussionspass samt olika typer av övningar och verktyg. Vi kan även bjuda in extern expertis om det behövs.  

I detta steg besvarar vi: 

 • Har alla inblandade den kunskap som krävs för att nå dit vi vill vara? 

 

Steg 4. Vår förmåga 

Att vi vet varför, vad och hur räcker inte för att saker ska hända om förutsättningarna inte finns på plats. Förutsättningarna kan behöva säkras genom workshops, coaching och individuella möten. 

I detta steg besvarar vi: 

 • Har alla inblandade den förmåga som behövs för att nå dit vi vill vara? 
 • Finns tid, utrustning och rätt prioriteringar? 

 

 

Steg 5. Upprätthålla fokus 

För att behålla fokus och uppnå resultat måste processer för uppföljning finnas på plats. Det är lätt att falla tillbaka i gamla rutiner och göra som man alltid gjort. Nu behöver vi se till att vi följer upp, coachar och firar framgångar för att upprätthålla fokus och engagemang. I detta skede arbetar vi ofta med våra egenutvecklade ligor där vi tittar på hur viktigt det är att göra det vi sagt att vi ska göra.  

ligan

Vill du veta mer om hur vi arbetar?

Fyll i nedan kontaktformulär så hör vi av oss till dig så snart som möjligt.