EXPO-Trekanter

By helping Leaders and their people to combine essential skills and knowledge with true emotional engagement we bridge the gap between strategy and results.

OM EXPO MEDIA

EXPO MEDIA AB är ett managementkonsultbolag specialiserat på Change Management och utbildning/träning. Vår unika kompetens består i att skräddarsy affärssimuleringar för våra kunder. Affärssimuleringar är ett effektivt sätt att skapa förståelse och att träna chefer och kollegor på vad konsekvenserna blir av ett visst handlande eller beslutsfattande. Genom att avspegla verkligheten kan alla som deltar bidra med sina egna erfarenheter.

DET BÖRJADE 2004...

Syftet var att kombinera affärsförståelse, entreprenörskap och ledarskap I ett gemensamt erbjudande riktat mot företag I förändring. Våra kunder är oftast VD, ledningsgrupp eller HR-avdelning. Syftet är alltid att öka människors affärsförståelse, skapa medvetenhet om företagskulturen samt att utveckla starka ledare.

Certifieringar

ICC International Coaching Community

Vi är certifierade coacher genom ICC International Coaching Community. Det innebär att vi arbetar genom separata upplägg med coaching och handledning till individuella chefer. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med coaching.

Prosci Change Management Certification

Vi på Expo Media har genomgått Prosci Change Management Certification. Det innebär att när vi handleder ledare och chefer arbetar vi utifrån modellen ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement). Med hjälp av den kan vi bättre förstå dynamiken i förändring på individnivå. Framgångsrika förändringsprocesser bygger på att varje enskild individ “är med på tåget”. En vanlig fallgrop i förändringar är att vi lägger för mycket fokus på den tekniska sidan och grupperspektiv och lägger för lite tid på vad förändringen betyder på individnivå. Och det ökar risken för motstånd.

about-picture1_1

Mårten Eklund

about-picture1_2

Henrik Schlyter

about-picture1_4

Ahmet Önal

pic

Sansjiv C. Nuckchady