If

If Skadeförsäkring är ett försäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Ryssland och Sverige. Bolagets har bruttopremieinkomster om ca SEK 40 miljarder svenska och ca 7000 anställda. Expo Media har varit partner till If Academy sedan 2004 med målsättningen;

”Att skapa en övergripande förståelse för Ifs affärslogik samt vad som driver lönsamheten på kort och lång sikt”

Chefer på alla nivåer och anställda från alla delar av organisationen har deltagit i simulerade träningar med bland annat generell försäkringsekonomi, affärsförståelse och ledarutveckling. Fram till idag har flera hundra anställda haft seminarier med Expo Media.

Aud Rogstad, fd Program Manager Leader Development, If Academy