Allmänna villkor

Fakturering och betalningsvillkor

Fakturering sker med 30 dagars betalningsvillkor. Kursavgiften skall vara betald innan kursstart. Dröjsmåls-ränta debiteras med 2 procentenheter per månad vid utestående likvid från och med 30 dagar efter fakturadatum till dess full likvid erlagts. Samtliga priser anges exklusive moms.

Avbokning och ombokning

Schemalagd- och skräddarsydd utbildning
Våra av- och ombokningsregler är baserade på Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretags (SAUF) riktlinjer.

 

  • Kursbokningen är bindande för deltagarens företag så snart vi accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. 
  • Kostnadsfri av- och ombokning gäller fram till fyra veckor innan kursstart.
  • Vid av- eller ombokning 4 - 2 veckor före kursstart debiteras beställaren 50% av kursavgiften.
  • Vid av- eller ombokning senare än två veckor före kursstart debiteras beställaren 100% av kursavgiften.
  • Vid förhinder kan kursplatsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med oss.
  • Vid eventuell avbokning på grund av sjukdom krävs läkarintyg och kunden äger då rätt att gå nästkommande kurstillfälle på bokad kurs istället.

 

Utbildningsavbrott samt ansvarsbegränsning

Om Expo Media AB måste ställa in en icke påbörjad kurs, oavsett anledning, äger kunden rätt att välja mellan att återfå erlagd kursavgift eller att ha erlagd kursavgift tillgodo inför framtida kurstillfälle. Om Expo Media AB måste avbryta en redan påbörjad kurs, oavsett anledning därtill, skall Expo Media AB i möjligaste mån tillse att kunden prioriteras plats vid närmast efterföljande kurstillfälle. Kunden äger alternativt rätt att välja mellan att återfå kursavgiften beräknat på outnyttjade kursdagar eller att erhålla motsvarande belopp tillgodo inför framtida kurstillfälle. Kursavgiften per dag fastställes genom att dividera totala kursavgiften med kursens totala antal utbildningsdagar. Ersättningar utöver detta utbetalas inte.

Nöjd Kund-garanti

Är du inte nöjd med en schemalagd kurs du gått hos oss, äger du rätt att gå om samma kurs vid ett senare tillfälle. För detta behöver du kontakta Expo Media AB inom 10 arbetsdagar efter avslutad kurs.

Kontakt

Vid bokningar av kurs godkänner du att bli kontaktad av Expo Media AB via e-post eller telefon för information om Expo Medias erbjudanden.