Ekonomi för icke-ekonomer – lär dig allt om ekonomi med upplevelsebaserad inlärning

I samarbete med Grand Hotell i Saltsjöbaden (https://grandsaltsjobaden.se) utanför Stockholm, erbjuder vi den populära utbildningen Ekonomi för Icke-ekonomer.

 • Early Bird-pris 12900 kr (moms tillkommer) fram till den 15 februari. I priset ingår förutom utbildningen, även boende i enkelrum, helpension (frukost, lunch och trerättersmiddag) och fri tillgång till hotellets SPA-anläggning.”
 • Tider för kommande utbildning:
 • 18 – 19 mars 2024
 • Grand Hotel, Saltsjöbaden

Vill du veta mer - kontakta oss

Ekonomi för icke-ekonomer – lär dig allt om ekonomi med upplevelsebaserad inlärning

Vi baserar utbildningen på ett skräddarsytt affärsspel som ger dig och dina medarbetare en helhetsförståelse för vilka delar som är viktiga för att attrahera nya kunder, skapa lojalitet hos befintliga kunder och skapa en lönsam affär. Med denna affärssimulering kan ni enklare se hur olika samband korrelerar med varandra och vilka nyckelfaktorer som är viktiga att arbeta med för att skapa framgång

Ekonomi för icke-ekonomer – lär dig allt om ekonomi med upplevelsebaserad inlärning

VILKA FÄRDIGHETER TAR DU MED DIG?

 • Ökad helhetsförståelse för ett bolags utmaningar i stort.
 • En helhetssyn över de faktorer som tillsammans påverkar, driver och förbättrar resultatet
 • Insikter i kopplingen mellan resultaträkning, balansräkning och kassaflöde
 • Förståelse för viktiga branschspecifika nyckeltal och hur de följs upp
 • Ett tydligare perspektiv på hur beslut kan tas och hur fokus och enkla prioriteringar skapar
 • Starkare engagemang, bättre försäljning och ökat resultat
 • Ökad förståelse för att sätta en tydlig strategi och följa den
 • Ökad förståelse för hur vi skapar långsiktig lönsamhet
 • Ökad förståelse för hur marknaden påverkar våra beslut.
 • Ökad helhetsförståelse för hur försäljning, resultat, kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet och starka team kan skapas

Vill du veta mer - kontakta oss

HUR GÅR DET TILL?

Utbildningen är interaktiv där deltagarna i mindre grupper leder ett fiktivt företag under en period av ”tre år” (varje spelår är ca 2-3 timmar under utbildningen) fattar avgörande beslut för att öka företagets effektivitet och lönsamhet. Deltagarna får själva bygga en strategi och utvärdera i vilken grad de lyckas styra bolaget utifrån uppsatta planer och aktiviteter för att nå framgång.

Allt sker i konkurrens med andra grupper som leder motsvarande företag med samma uppgift - att utveckla det bästa företaget på marknaden.

Beslutsfattandet i ”ledningsgrupperna” varvas med feedbackpresentationer efter varje spelår på fattade beslut och hur de står sig i konkurrensen. Vidare med teori- och diskussionspass. De nya kunskaperna används sedan under nästpåföljande spelår.

Ekonomi för icke-ekonomer – lär dig allt om ekonomi med upplevelsebaserad inlärning

Var genomförs utbildningen?

 • Vi är mycket glada för vårt samarbete med Grand Hotel i Saltsjöbaden, som erbjuder en unik och perfekt miljö för just denna utbildning (https://grandsaltsjobaden.se).
 • I priset för utbildningen ingår boende i enkelrum, helpension (frukost, lunch och trerättersmiddag) och fri tillgång till hotellets SPA-anläggning.

Vill du veta mer - kontakta oss

Tider och praktisk info

Vad kostar det?

I priset ingår förutom utbildningen, även boende i enkelrum, helpension (frukost, lunch och trerättersmiddag) och fri tillgång till hotellets SPA-anläggning (läs mer på https://grandsaltsjobaden.se)

Early bird fram till den 15 januari 2024:

12 900 kr (ex moms).

Ordinarie pris :

15 900 kr (ex moms).

Kursledare

Utbildningen genomförs av Mårten Eklund
och Fredrik Hoël.

Antal deltagare:

Utbildningen genomförs från åtta

upp till 25 deltagare.