1. BYGGER ÅTAGANDEN TILL FÖRÄNDRING

Vi stödjer våra kunder att skapa de förutsättningar som är nödvändiga för att en förändring ska ske och samtidigt vara hållbar. Vår huvudsakliga metod är skräddarsydda affärssimuleringar där vi simulerar olika aktiviteter i organisationen. Metoden är väldigt engagerande, instruerande och samtidigt rolig för deltagarna. I simuleringen, där hela organisationen kan delta, byggs ett scenario som skapar förståelse och åtaganden genom att definiera strategiska frågor och mål för förändringsprocessen.

Alla får förståelse för vad förändringen innebär i det dagliga arbetet – och vad det betyder för hela företaget. Målet, och syftet, för förändringen blir på så sätt synligt och konkret. Konsekvensen blir att det skapas en djupare förståelse för affärslogiken och vad som driver verksamheten. Deltagarna lär sig hur allting hänger ihop – strategi, företagskultur och värderingar, ledarskap och teamwork, affärsförståelse och viktigast av allt, mötet med kunden.

2. AFFÄRSFÖRSTÅELSE

I dagens affärsklimat blir det allt viktigare att hela organisationen har förståelse för vad företagets affär innebär och vad som driver lönsamheten. Man kan aldrig överskatta värdet av att kunna affärsspråket; hur man läser årsredovisningar, förstår nyckeltal och hur allt hänger ihop. Det behöver inte innebära att du måste vara ekonom men du måste få en förståelse för hur intäkter, kostnader, tillgångar och skulder samverkar. Vi arbetar med att skapa denna förståelse i organisationer där vi tar hänsyn till dina utmaningar.

3. COACHING FOKUSERAT PÅ DIN AFFÄR

Genom att vi skräddarsyr varje simulering skapar vi en stor förståelse för varje kunds verksamhet. Vår coaching av ledare kombinerar kunskapen om verksamheten med många års ledarskapserfarenheter. På så sätt kan vi erbjuda en stark ledarutveckling kopplad till din verksamhet. Samtliga våra coacher är certifierade.

vart_erbjudande(1)
Our-offering

VILL DU VETA MER?

Vi är experter på att skapa en djupare förståelse för affären bland ledare och anställda. Om du vill diskutera ditt företags utmaningar och möjligheter eller veta mer om Expo Media, kontakta oss för ett möte.