brix

- AFFÄRSMANNASKAP OCH LEDARSKAP INOM HANDELN

Under två intensiva dagar kommer du att få en lärorik, inspirerande och engagerande upplevelse tillsammans med kollegor inom handeln.

Du kommer att få en grundläggande verktygslåda i affärsmannaskap och butiksekonomi. Du kommer också lära dig vikten av att bygga starka team, god kommunikation och hur det påverkar resultatet i butik.

Kursen tar avstamp i ett unikt brädspel, som bygger på Brix-metodiken som Expo Media utvecklat under drygt 20 års tid, blandat med reflektioner, feedback och rena teoripass. Kursen kommer att ge dig ett nytt tydligare perspektiv på hur beslut kan tas och hur fokus och enkla prioriteringar skapar starkare engagemang och bättre försäljning.

Slutligen kommer kursen ge dig en tydlig helhetssyn över de faktorer som tillsammans påverkar, driver och förbättrar resultatet.

Bradspel(1)

Kursen vänder sig till:

Alla som jobbar inom handel.

Kursavgift:

Pris per deltagare: 9 500 SEK
I avgiften ingår allt material, samt lunch, för- och eftermiddagsfika.

Tid och ort:

Stockholm.
Kurserna hålls 09.00-16.30.

För mer information kontakta kursansvariga:
Mårten Eklund,
Email: marten.eklund@expomedia.se,
Tel: 0709-549445
Henrik Schlyter,
Email: henrik.schlyter@expomedia.se,
Tel: 0708-407704