EXPO-Trekanter

By helping Leaders and their people to combine essential skills and knowledge with true emotional engagement we bridge the gap between strategy and results.

OM EXPO MEDIA

EXPO MEDIA AB är ett managementkonsultbolag specialiserat på Change Management och utbildning/träning. Vår unika kompetens består i att skräddarsy affärssimuleringar för våra kunder. Affärssimuleringar är ett effektivt sätt att skapa förståelse och att träna chefer och kollegor på vad konsekvenserna blir av ett visst handlande eller beslutsfattande. Genom att avspegla verkligheten kan alla som deltar bidra med sina egna erfarenheter.

DET BÖRJADE 2004...

Syftet var att kombinera affärsförståelse, entreprenörskap och ledarskap I ett gemensamt erbjudande riktat mot företag I förändring. Våra kunder är oftast VD, ledningsgrupp eller HR-avdelning. Syftet är alltid att öka människors affärsförståelse, skapa medvetenhet om företagskulturen samt att utveckla starka ledare.

about-picture1_1

Mårten Eklund

about-picture1_2

Henrik Schlyter

about-picture1_4

Ahmet Önal

SimonWatt

Simon Watt