PRESTATION GENOM ENGAGEMANG OCH ÅTAGANDE

VI HJÄLPER TILL ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRÄNDRING, ATT DEN SKER OCH ATT FÖRÄNDRINGEN KVARSTÅR

HJÄLP ATT FÖRÄNDRA OCH FÖRBÄTTRA

Att utveckla och skapa varaktig förändring är en utmaning för de flesta bolag.

Det krävs affärsförståelse, ledarskap och erfarenhet från omstruktureringar för att lyckas. Alla inblandade; ägare, styrelse, VD, ledningsgrupper, anställda och partners, måste förstå VAD som ska hända, VARFÖR det ska hända samt HUR det ska hända.

ÖPPNA KURSER

Expo Media håller öppna kurser.

- Affärsmannaskap och ledarskap inom handeln.

För dig som vill ha en tydlig helhetssyn över de faktorer som tillsammans påverkar, driver och förbättrar försäljning och resultat.

KONTAKTA OSS

EXPO MEDIA AB

Besöksadress: Forumvägen 14,
13 tr - 131 53 Nacka

Email: info@expomedia.se

Tel: Mårten Eklund +46 70 954 94 45
Tel: Henrik Schlyter +46 70 840 77 04
Tel: Simon Watt +44 7584487616